Blodtest etter dr. med. Aschoff

Blodtest etter dr. med. Aschoff

HOLON-nettmagasin

www.geobiologi.com/HOLON-nettmagasin - © Eikstein Forlag, N-4532 ÿysleb¯

Den tyske legen dr. med. Aschoff utviklet p 70-tallet i samarbeid med den tyske legen for indre medisin, dr. med. Peter Rothach, en blodtest som er i stand til  gi en reproduserbar indikajson om pasienten er strÂlebelasted eller ei (enten pga. geopatogene soner eller tekniske felt). Blodtesten er en reproduserbar metode og baserer seg p pasientblodets elektrofysikalske tilstander.

Blodets elektromagnetiske egenskaper gir innsikt i pasientens geopatisk og elektromagnetisk belastning

Dr. Aschoffs blodtest tar utgangspunkt i samme teorien som ligger til grunn for ´spin-tomografienª (19, 35 + 39), en i dag medisinsk anerkjent og hyppig brukt diagnosemetode. Med spin oppfattes rotasjonen, dvs. dreininger av protoner, neutroner og elektroner rundt deres egen akse. Gjennom denne spin-effekten forvandler smÂpartiklene seg til mikromagneter som utretter seg i et magnetfelt. Har flesteparten av partiklene den samme utretningen i henhold til deres dreieakse og besitter den samme dreieretningen, fÂr molekylene og med dette hele substansen en ´magnetiskª utretning. Det betyr imidlertid ikke at partiklene forvandler seg til ferromagneter. En slik magnetisk utretning kan vÊre til stede ved uorganiske, men ogs ved organiske substanser.

Aschoff gjennomf¯rte tidlig p 50-tallet fors¯k med kapillarblod i en svningekrets (elektrisk str¯mkrets som inneholder kondensator, spole og motstand). Han kunne fastsl at normalt blod fra friske mennesker pirret spolen i svingekretsen, mens blod fra pasienter som var geopatisk belasted, pirret kondensatoren. Han betegnet det friske blodet som ´magnetiskª og blodet fra geopatisk belastede mennesker som ´elektriskª.

Bilde 1: Skjemategning for Aschoffs svingekrets p grunnlag av en parallell-svningekrets. C = kapasitet, I = induktitivet, Ia og Ib = delt induktivitet, M = mellominnkobling. Til venstre befinner seg en sÂkalt messingtunge hvor blodet, resp. medikamentene plasseres. Messingtungen er knyttet til svingekretsen via en avskjermet kabel og jordet skjerm.

Aschoffs blodtest ble f¯rst tatt i bruk i 1976, etter flere Âr med grundig testing. Han kunne pÂvise at partiklene i det magnetiske blodet ble retted ut i deres egenrotasjon i en bestemt og felles dreieretning (spin). Ved det sÂkalte elektriske blodet var en slik felles utretning forstyrret. Blodets sÂkalte magnetiske tilstand oppfattet Aschoff som en tilstand av orden om innebÊrer en viss ´informasjonª. Informasjonsteorien ble underbygget av Popps forskning mht. fotonutstrÂling av kroppsceller. Popp kunne pÂvise at cellene kommuniserer med hverandre via biofotoner, dvs. biologisk lys. Kommer cellene inn i den tilstanden Aschoff klassifiserte som ´elektriskª, gÂr denne orden tapt og med dette ogs den informasjonen som holder cellene i kommunikasjon med hverandre. Med dette forsvinner ogs ordenstilstanden cellene imellom. Denne tilstanden av uorden ble betegnet av Aschoff som ´sykdomª.

Bilde 2: Apparat med svingekrets til mÂling av blod, etc. Bilde 3: Bio-Ohm-meter til registrering av geopatogene tilstander via akupunkturpunkter.

PÂ dette grunnlaget definerte Aschoff sykdom som forstyrrelse av elementarpartiklenes likerettet rotasjon (spin), i forbindelse med en sykdomsspesifikk informasjon. Uten at en av disse faktorer er til stede, manifesterer seg ingen sykdom. I henhold til det ble Aschoffs definisjon av helse knyttet til 2 betingelser:

  1. en magnetisk fellesutretning av elementarpartiklene, dvs. en likerettet spin,
  2. mangel p en spesifikk sykdomsinformasjon.

Popp viste senere at ikke bare blodet til mennesker er knyttet sammen via en likeretted spin av partiklene, men generelt alt liv. Han offentliggjorde 1979 et forskningsarbeid som viste en tydelig biofysikalsk forskjell ved agurker som var forgiftet med ulike stoffer eller ubehandlet. Popp mÂlte cellenes fotonavstrÂling som stÂr i et direkt forhold til spin-forholdene. De sÂkalte elektrisk ladde partikler avstrÂlte mer energi og tapte slik sin vitalitet. Ved magnetiske partikler var situasjonen motsatt. Her fantes det liten fotonutstrÂling, dvs. liten energitap. De samme vurderinger ligger til grunn for blodceller. Ved en manglende felles spin-utretning avgir cellene for mye energi inntil de d¯r utmattet.

P bakgrunn av denne teknikken var det mulig for Aschoff  kontrollere ikke bare pasientens blod, men ogs kvalitet av f.eks. nÊringsmidler, urter, medikamenter og vann. I tillegg ble det mulig for Aschoff  kontrollere og f¯lge opp ved kontroll av pasientblodet bÂde framskritt i terapien og virkningen av geobiologiske husunders¯kelser eller avskjermingstiltak. Spesiell i forbindelse med geobiologiske problemstillinger utviklet Aschoff en bio-ohm-meter som er i stand til  registrere pasientens reaksjon p geopatogene eller neutrale soner direkte via akupunkturpunkter.

Aschoffs metode ble omhyggelig testet for sin korrekthet i forhold til de eksisterende sykdomsbilder og terapisuksess ved mange tusen pasienter over en tidsperiode p mer enn 25 Âr. Metoden er en ofte brukt naturmedisinsk diagnosemetode i Tyskland hos mange leger og heilpraktikere og den er ogs brukt intensiv i sammenheng med geobiologisk rÂdgivning.

Referent: Walter Kraus

Relevant litteratur:

1) ASCHOFF, Dieter: Die elektromagnetische Schwingung von K–rper, Blut und Medikamenten erlaubt Testung von Krankheitsdiagnose, des passenden Heilmittels und Verlaufskontrolle der Therapie. Paffrath-Druck, Abt. Verlag, Baisieperstr. 19 a-b, D-5630 Remscheid. Ettertrykk av foredrag holdt i 1954 og 1956.

2) ASCHOFF, Dieter: Elektromagnetische Eigenschaften des Blutes durch Reizzonen messbar ver”ndert. Der elektromagnetische Bluttest. - Paffrath-Druck og Wetter-Boden-Mensch (WBM), Heft 14/1983.

3) ASCHOFF, Dieter: Wie ver”ndert sich auf Reizzonen der elektromagnetische Zustand des Blutes. Paffrath-Druck og Wetter-Boden-Mensch, Heft 14/1983.

4) ASCHOFF, Dieter: Spin-Magnetismus—Heilmagnetismus. Paffrath-Druck, Abt. Verlag, Baisieperstr. 19 a-b, D-5630 Remscheid. Ettertrykk av foredrag holdt i 1954 og 1956.

5) ROTHDACH, Peter: ASCHOFFscher Bluttest: Einige neue Beobachtungen zu Grundlagen und Praxis. Wetter-Boden-Mensch, Heft 11-1982.

6) ROTHDACH, Peter: Elektromagnetischer Zustand nicht ausschliesslich ein Standortproblem - Wie brauchbar ist die sogen. Spin-Hypothese? Wetter-Boden-Mensch, Heft 16/84.

7) ASCHOFF, Dieter: Ist die magnetische Ausrichtung oder Polarisation ein Grundelement von Gesundheit und Leben? Wetter-Boden-Mensch, Heft 16/84.

8) ASCHOFF, Dieter: Unterschiedliche biologische Wirkungen von Reizzonen. Wetter-Boden-Mensch Heft 9-1981.

9) ROTHDACH, Peter: Neue Entwicklungen beim elektromagnetischen Bluttest nach ASCHOFF-Pharmaka in ihrer Beziehung zum Reaktionsabstand. Wetter-Boden-Mensch, Heft 10-1982.

10) ROTHDACH, Peter: Krankheiten, Krankheitsdispositionen und Reaktionsabstand. Wetter-Boden-Mensch, Heft 11 -1982.

11) ROTHDACH, Peter: Experimente und Studien zur Objektivierung des elektromagnetischen Bluttests nach ASCHOFF. (Hauptthema: Digitale Stromkurvenanalyse) Wetter-Boden-Mensch, Heft 14/1983.

12) STŸNGLE, WÐST, RAMBEAU, CODY: sitert etter ASCHOFF, Dieter: Kann die offizielle Wissenschaft die Theorie von der Entstehung des Krebses auf Reizzonen heute noch ablehnen? Paffrath-Druck, Abt. Verlag, Baisieperstr. 19 a-b, D-5630 Remscheid. Ettertrykk av foredrag holdt i 1954 og 1956.

13) HAUSSER, R.: Elementarkreisel, Bild der Wissenschaft, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1967/2.

14) ASCHOFF, D.: Die elektromagnetischen Kraftfelder in ihrer diagnostischen und therapeutischen Bedeutung, Foredrag ved 5. kongress Internationale Freie Akademie (v. Breimer) 19. 10. 1954. publisert hos Paffrath-Druck Remscheid i ´Die elektromagnetische Schwingung von K–rper, Blut und Medikamenten erlaubt Testung von Krankheitsdiagnose, des passenden Heilmittels und Verlaufskontrolle der Therapieª.

15) ASCHOFF, D.: Wie ver”ndert sich auf Reizzonen der elektromagnetische Zustand des Blutes? Paffrath-Druck Remscheid.

16) POPP, F.: Vom Wesen des Lebens, Umschau Heft 8, 1979.

17) ASCHOFF, D.: Blut-Test und Nahrungsmittel, Wetter-Boden-Mensch Heft 11/1982.

18) ASCHOFF, Dieter: Der elektromagnetische Bluttest. Paffrath-Druck, Abt. Verlag,5630 Remscheid, Baisieperstr. 19.

19) BROGLIE, Louis de: Physik und Mikrophysik. Claasen-Verlag Hamburg 1950.

20) WÐST, Joseph: Physikalische und chemische Untersuchungen mit einem Rutenganger als Indikator. I. Sonderdruck 1979 des Forschungskreises f. Geobiologie, Hsg. Dr. E. Hartmann, Wilh. Krauth-Verlag Eberbach.

21) KRONMULLER, H.: Magnetische Eigenschaften fester K–rper, Ferro-, Ferri-, Antiferromagnetismus. Vorlesungsskriptum SS 1970 Inst. f. Theoretische und angewandte Physik der Universit”t Stuttgart und Inst. f. Physik am Max Planck-Inst. f. Metallforschung.

22) ASCHOFF, DIETER: Elektromagnetische Eigenschaften des Blutes durch Reizzonen messbar ver”ndert — Feststellung von Reizzoneneinwirkung durch Messung mit einem Tropfen Blut, Der elektromagnetische Bluttest, Paffrath-Druck Remscheid 1978.

23) FRANKF. ALLGEM.-Z.: Ferromagnete bei niedrigen Temperaturen transparent, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. 11. 1979.

24) ALTMANN, G.: Einfluss physikalischer Faktoren auf Organismen, Der mathematische und naturwissensckaftliche Unterricht, Heft 7, 1. 11. 1969

25) INDUMATI, MULAY: Magnetischer Reaktionstest: ,,Krebsdiagnose", Medical Tribune Nr. 21 v. 21. 1. 1966.

26) KAMINSKI, E.: Erdmagnetfeld, WZ v. 16. 4. 1980 (Fra et brev fra prof. KAMINSKI - Bochumer Sternwarte - til WZ-Westdeutsche Zeitung).

27) REICHENBACH, KARL, Freih. v.: Odisch-magnetiscke Briefe, Haug Verlag Ulm 1955.

28) ASCHOFF, D.: UKW-Feldstarkemessungen uber Patientenbetten, Paffrath-Druck Remsckeid 1979.

29) KAECH, RENE: Der Mesmerismus, Ciba-Zeitschrift 65, Wehr/Baden 1954.

30) BELOWA, VERA: ,,Wasseraufbereitung im Magnetfeld", Ideen eines exakten Wissens 12/1971, Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart 1971.

31) REICHENBACH, KARL, Freih. v.: Der sensitive Mensch, Verlag von Max Altmann, Leipzig, 1910.

32) DUDLEY, WILLIAMS H.: Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie, Georg Thieme Verlag Stuttgart 1971, ISBN 313 437202-9.

33) GÐNTHER, H.: N.M.R. ,,Spektroskopie", Georg Thieme Verlag Stuttgatt 1973, ISBN 3 - 13 - 487501 - 2.

34) PROTASSOW, W.: Elektriscke Felder bei Fischen", Bild der Wissenschaft, Jan. 1971, S. 74, Deutscke Verlagsanstalt Stuttgart.

35) MÐCHTLE, W.: Physik, die uns angeht, lisensutgave av Bertelsmann G.m.b.H.

36) Bild der Wissenschaft: Beeinflussung von Magnetismus durch Licht, Heft Sept. 1969.

37) KOCH, F.: Das Ðberleben bei Krebs und Viruskrankheiten", Haug Verlag Ulm, 1966.

38) POPP, F. A.: Ðber die Bedeutung elektromagnetiscker Kopplungen in biologischen Systemen, Physikalische Medizin und Rehabilitation, 21. Jahrgang Heft 6, Juni 1980, Medizin. Literar. Verlagsgesellschaft m.b.H., D 3110 Uelzen 1.

40) ATHENSTAEDT, H.: Pyro- und piezoelektrische Ph”nomene in biologischen Systemen, Erfahrungsheilkunde 1980, Heft 8, Haug-Verlag Heidelberg.

41) BADOGLIO, E.: Zum Bonner Ringverkeh, Erfahrungsheilkunde 1959, p. 85 - 91, Haug Verlag Heidelberg.

42) WIMMER,W.: Schwindel in der Medizin aus der Sicht des Juristen, Die mediz. Welt, 11/1980, 14. 3. 1980.

43) Naturwissenschaftl. Rundschau: Kurzberichte aus der Wissenschaft, Magnetfelder ver”ndem Eigenschaften des Wassers, 23. Jahrgang Heft 10/1970.

44) HARTMANN, E.: Vereinfachte Behandlung vegetativer St–rungen, Erfahrungsheilkunde 1955/Heft 4, Haug-Verlag Heidelberg.

45) HARTMANN, E.: Ðber biophysikalische Ph”nomene, Wetter-Boden- Mensch 1971, Heft 13, p. 716 - 727, Krauth-Verlag, Eberbach/Neckar.

46) CURRY, M.: Feststellung des wetterbedingten Reaktionstyps durch Messung der vom K–rper ausgehenden Energien und seine Beziehungen zum Krebsproblem, Zschr. Hippokrates Jg. XXIII, 1952, Heft 7, p. 1 (Hippokrates Verlag Marquardt u. Cie - Stuttgart).

47) CURRY, M.: Das Reaktionsliniensystem als krankheitsausl–sender Faktor, Zschr. Hippokrates, Jg. XXIII, Heft 10, 1952, p. 263.

48) CURRY, M.: Aus dem Medizinisch-Bioklimatischen Institut Riederau. Zschr. Hippokrates Jg. XXIV, 1953, Heft 2, p. 1.

49) CURRY, M.: Bioklimatik, Band II, American Bioclimatic Research Institute Riederau/Ammersee, 1946.

50) SCHWAMM, E.: Ultrarot-K–rpermessungen im Kippschwingungsfeld. Zschr. Erfahrungsheilkunde 1957, Heft 12, S. 295.

51) ROTHDACH, P.: Neue Erfahrungen und Beobachtungen mit dem elektromagnetischen Bluttest nach ASCHOFF, Wetter-Boden-Mensch,- 1980 Heft 7, p. 464.

52) Robert ENDROS: Paffrath-Verlag, Remscheid, Die Strahlungen der Erde III. Auflage 1981.

53) Ludger MERSMANN: Foredrag 1981 ved halvÂrlig hovedm¯te hos Forschungskreises f. Geobiologie.

54) Hans Gerhard MAIER: Lebensmittelanalytik, Band 1, optische Methoden, Steinkopff-Verlag, Darmstadt, 2. Auflage 1974.

55) Rothach, P.: Neue Entwicklungen beim elktromagnetischen Bluttest nach Aschoff - Pharmaka in ihrer Beziehung zum sogenannten Reaktionsabstand, WBM 10/1982, p. 648 ff.

56) Hartmann, E.: Geopatische Reize, Neuland f¸r die medizinische Forschung, Erfahrungsheilkunde 1951/52 Heft 5, p. 192 - 204, Haug-Verlag, Heidelberg.

57) Hartmann, E.: Ðber den Sofortnachweis geopathogener Punkte und Zonen, Erfahrungsheilkunde 3/1965, Haug-Verlag, Heidelberg.

58) Hartmann, E.: Krankheit als Standortproblem, 1982, p. 335 - 336, Haug-Verlag, Heidelberg.

Send mail to w-krau@online.no with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001 Eikstein Forlag
Last modified: March 05, 2001

Werbung

Abnehmen